Behandelcentrum Crabbehoff

Verified
Groen van Prinstererweg 38, 3317SP Dordrecht, Netherlands
38 Groen van Prinstererweg Dordrecht Zuid-Holland 3317 SP NL

In ons behandelcentrum is een aanbod van zowel poliklinische als intramurale revalidatie. De speerpunten binnen onze organisatie zijn neurologie (MS, Parkinson en CVA), orthopedie en geriatrie. Twee fysiotherapeuten hebben de cursus dansante fysiotherapie inmiddels afgerond.  Wij werken in een grote oefenzaal gelijktijdig met andere collega’s en cliënten in een ontspannen en interactieve sfeer, maar hebben tevens de mogelijkheid om in een aparte ruimte te oefenen. We ervaren het als een verrijking van ons oefenarsenaal om ook de vorm dansante fysiotherapie toe te kunnen passen als mogelijke fysiotherapeutische behandeling. Onze basisuitgangswaarde is het optimaliseren van individuele functionele vaardigheden in een zo efficiënt mogelijk tijdbestek. Uitgangspunt daarbij is  een holistische mens visie.

Wij heten u van harte welkom.

Mascha Slager en Alma Bastiaansen.